UCZELNIANY SAMORZĄD STUDENCKI PWSTE W JAROSŁAWIU

Uczelniany Samorząd Studencki czyli grupa studentów, których zadaniem jest godne reprezentowanie studentów PWSTE w Jarosławiu na arenie ogólnopolskiej, a także w granicach naszego miasta. Działamy nieprzerwanie przez cały rok akademicki, stawiając sprawy studenckie na pierwszym miejscu. Koordynujemy wydarzeniami Samorządowymi, a także jesteśmy ich organizatorami.

Jako Samorząd przykładamy uwagę do rozwoju zawodowego i naukowego. Wynikiem naszych działań jest posiadanie przedstawiciela naszego Samorządu w Forum Uczelni Zawodowych Parlamentu Studenckiego Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku Wiceprzewodniczącego, którym jest Pan Krystian Stankiewicz. Nasze Prezydium również czynnie uczestniczy w zjazdach Forum, dzięki czemu nabywamy nowe doświadczenia, które później wykorzystujemy do lepszego zarządzania Samorządem. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnej pracy i kooperacji w powierzanych nam zadaniach będziemy w stanie zwiększyć promocję naszego Samorządu, a także Uczelni.

UCZELNIANY SAMORZĄD STUDENCKI TO NOWE DOŚWIADCZENIA. ZNAJOMOŚCI. WYZWANIA.

Nasi reprezentanci zasiadają w Senacie, Radach Instytutowych oraz Radzie Uczelnianej. Możemy w ten sposób mieć wpływ na rozwój Uczelni, a także dbać o interes studentów. Mamy również wpływ na opiniowanie kierunków dzięki czemu wiemy, że kierunki na naszej Uczelni będą w stanie praktycznie przygotować studentów do rynku pracy.

Jeżeli masz do nas pytanie, chętnie na nie odpowiemy.
E-Mail: kontakt@usspwste.pl
O Samorządzie
Dla Studenta
Dla Partnerów Samorządu
Dla Kandydatów