Deklaracja dostępności strony

Uczelniany Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do głównego serwisu internetowego Samorządu Studenckiego.

Data publikacji strony internetowej: [2019-04-29].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2020-10-24].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Główne niezgodności lub wyłączenia:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych ,
 • brak udogodnień dla osób niewidzących/niesłyszących i niedowidzących/niedosłyszących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. wersję czarno-białą,
3. możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
4. wyróżnienie odnośników/przekierowań,
5. korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych,
6. podświetlane linki,
7. prosty, zrozumiały język.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-24.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz na podstawie narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu,
z którego wynika, że strona Uczelnianego Samorządu Studenckiego PWSTE w Jarosławiu spełnia wymagania w 98,98%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Bajdak. Kontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej konrad.bajdak@usspwste.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 660 509 483. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi, 
 • sposób kontaktu. 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Infrastruktura Uczelnianego Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu składa się
z współdzielonego obiektu (Centrum Kultury Akademickiej) zlokalizowanego przy ul. Czarnieckiego 16.

Biuro Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Opis: Biuro znajduje się w budynku piętrowym położonym na terenie miasteczka akademickiego, w pobliżu znajduje się duży przestronny parking ogólnie dostępny, parking posiada również wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na współdzielenie obiektu, wejście znajduje się z prawej stronie budynku.

Wejście do budynku: 

 • wejście do budynku jest monitorowane,
 • budynek posiada drzwi przeszklone,
 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku:

 • brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami,
 • brak wind oraz podnośników,
 • ciąg komunikacyjny nie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami,.
 • budynek wewnątrz jest monitorowany.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń. Zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie.

Dane kontaktowe do portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 16 624 46 40 / tel. +48 660 509 483.

Laboratorium Cyfryzacji

Opis: Pomieszczenie znajduje się w budynku piętrowym położonym na terenie miasteczka akademickiego, w pobliżu znajduje się duży przestronny parking ogólnie dostępny, parking posiada również wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku: 

 • posiada dwa wejścia do budynku, jedno wejście posiada podjazd do drzwi wejściowych z kostki brukowej dla osób niepełnosprawnych do poziomu 0, drugie wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze po obu stronach.
 • budynek posiada duże drzwi przeszklone,
 • wejście do budynku jest monitorowane.

Wewnątrz budynku:

 • na poziomie 0 i pierwszym piętrze znajdują się toalety, dodatkowo na pierwszym piętrze znajduje się  na toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • budynek wyposażony jest w windę z poziomu 0 do poziomu 1.

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Budynek nie posiada również tabliczki z pismem Braille’a i kodami QR. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi  pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.

Dane kontaktowe do portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 16 624 46 40.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

DLA KANDYDATÓW

Rekrutacja krok po kroku
Skip to content Secured By miniOrange