58379901_1846481838789586_2828435525776441344_n
Forum Uczelni Zawodowych PSPR

  • Prowadzi wymianę doświadczeń przedstawicieli Uczelni Zawodowych na organizowanych cyklicznie zjazdach,
  • Współpracuje z władzami statutowymi PSRP,
  • Reprezentuje interes Uczelni Zawodowych wchodzących w skład FUZ,
  • Podejmuje i wspiera inicjatywy poprawiające warunki kształcenia na Uczelniach Zawodowych,
  • Integruje środowisko akademickie,
  • Wspiera inicjatywy Uczelni Zawodowych i w nich uczestniczy,
  • Dba o dobre imię wszystkich Uczelni Zawodowych.

Zachęcamy do odwiedzenia mediów społecznościowych Forum znajdujących się pod adresem: https://www.facebook.com/forum.pwsz.psrp/