KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna pełni funkcję organu kontrolnego. Przeprowadza kontrole jakości wykonanej pracy przez Uczelniany Samorząd Studencki. Kontroluje przebieg prac wszystkich członków Prezydium, a także poszczególnych członków Rady Samorządu. Bada również frekwencję członków organów Samorządu, a także wydaje decyzje o wygaśnięciu mandatu.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełni Justyna Woźny.
E-Mail: justyna.wozny@usspwste.pl