Komisja stypendialna ds. wprowadzania zmian w regulaminie

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu przedstawiciele naszego Uczelnianego Samorządu Studenckiego przynależą do Komisji ds. wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE.

W składzie Komisji zasiadają przedstawiciele Studentów w postaci:

  1. Krystian Pustelak – Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego,
  2. Konrad Bajdak – Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Zadaniem Komisji jest m.in. opracowanie zmian w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu.