KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. Studentów

Komisja Dyscyplinarna do której należy orzekanie, co do winy oraz formy kar dyscyplinarnych. W przypadku kiedy student narusza przyjęte zasady, które są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oraz uchybiają godności studenta zostaje postawiony przed Komisje Dyscyplinarną. W przypadku kiedy student zostanie uznany za winnego, może zostać nawet wydalony z Uczelni z zakazem ponownej rekrutacji.

Przewodniczący: Tomasz Kotliński

Członkowie:

 1. dr Alicja Kłos
 2. dr Iwona Dudzik
 3. dr Beata Jagieła
 4. dr Dariusz Kłak
 5. dr inż. Janusz Dąbrowski
 6. Mateusz Gęborys – student
 7. Szymon Pająk – student
 8. Dagmara Zagórna – student
 9. Adam Kulpa – student
 10. Aneta Kurowska – student

ODWOŁAWCZA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

Od wydanego orzeczenia można się odwołać, jeśli naszym zdaniem wydany werdykt jest błędny. Wtedy wybrana sprawa trafia do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów. Obecność dwóch instancji ma zapewnić, że student został potraktowany sprawiedliwie i obiektywnie.

Przewodniczący: dr Małgorzata Grzesik-Kulesza

Członkowie:

 1. mgr. Elżbieta Sadlik
 2. doc. dr Eugeniusz Szal
 3. dr Sylwia Dyrda-Maciałek
 4. dr hab. Rafał Sura
 5. dr inż. Jan Cisek
 6. Marta Pęczek – student
 7. Joanna Brzeżawska – student
 8. Joanna Kata – student
 9. Katarzyna Walter – student
 10. Mateusz Makosz – student