Wizją nowego Prezydium Uczelnianego Samorządu Studenckiego jest wdrożenie zmian opierając się na nowej Ustawie 2.0, która będzie pierwszym krokiem do poprawienia jakości kształcenia na naszej Uczelni. Kierunkiem naszej zmiany jest wprowadzenie nowej metody działania i zarządzania Samorządem, a także zwiększenie otwartości na problemy naszych Studentów.

Zdajemy sobie sprawę, że jedynie ciężką i sumienną pracą będziemy w stanie zwiększyć zainteresowanie naszych Studentów do zapowiadanych działań Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Uczelniany Samorząd Studencki będzie zmierzał do:

  • poprawienia jakości kształcenia,
  • inicjowania zmian w aktach prawnych,
  • zwiększenia frekwencji wyborczej studiujących studentów,
  • posiadania rozszerzonej współpracy z przedstawicielami Kół Naukowych,
  • podejmowania współpracy z potencjalnymi partnerami, którzy wspomogą nasze działania.