Ocena zajęć dydaktycznych i programu studiów

Uczelniany Samorząd Studencki każdego roku akademickiego wydaje swoją opinię na temat programu studiów na najbliższy rok. W ten sposób możemy kontrolować czy programy zostały ułożone tak, aby została zachowana jak najlepsza jakość kształcenia. Dzięki temu wiemy również czy wykładowcy stosują się do podanych wymiarów godzin, nie wprowadzając elementów nie zawartych w sylabusie i programie studiów.

Każdy kierunek jest opiniowany pojedynczo, a poprzez głos doradczy studentów przynależących do Samorządu Studenckiego wiemy czy faktycznie zostają zachowane punkty zawarte w programie studiów.

W przypadku kiedy otrzymujemy od studentów zgłoszenia na temat wprowadzania elementów niezgodnych z sylabusem i programem studiów, możemy negatywnie zaopiniować dany program, który nie uwzględnia takiego wymiaru godzin.