Organizacja kształcenia

w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) – JM Rektor prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman zarządził, co następuje:

§1
  1. W Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w roku akademickim 2020/2021 – semestrze zimowym do dnia 1 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia odbywaja się w formie zdalnej z wyłączeniem zajęć prowadzonych na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia.
  2. Od 2 listopada 2020 r. do odwołania na terenie Uczelni mogą odbywać się zajęcia o charakterze praktycznym, których specyfika nie pozwala na realizację kształcenia w trybie zdalnym, w szczególności dotyczyć to może:
    • ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych/projektowych, zajęć terenowych, zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych, które powinny być prowadzone w warunkach właściwych dla danego rodzaju działalności zawodowej lub w sposób umożliwiający wykonywanie przez studentów czynności praktycznych,
    • wykonywania przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich.
  3. Dyrektor instytutu podejmuje decyzje dotyczące organizacji zajęć, o których mowa w ust. 2 i przekłada je do akceptacji Prorektorowi ds. dydaktycznych.
  4. Zajęcia o charakterze praktycznym oraz wykonywanie przez studentów badań koniecznych do przygotowania prac dyplomowych i projektów inżynierskich mogą odbywać się w obiektach Uczelni wyłącznie z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego, zgodnie z reżimem sanitarnym Głównego Inspektora Sanitarnego.
  5. Nauczyciele akademiccy zapewniają studentom możliwość konsultacji w formie zdalnej.

Zasady określone w §1 mogą ulec zmianie lub aktualizacji w zależności od sytuacji epidemiologicznej i decyzji władz państwowych.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content