Decyzje dotyczące stypendium

rok akademicki 2022/2023

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu wydawania decyzji o stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi prezentujemy Wam oś czasu, na której możecie sprawdzić, na jakim etapie obecnie znajduje się proces ich wydania.
 • Odbiór decyzji dotyczących świadczeń

  W platformie USOSweb pojawiły się decyzje w sprawie przyznanych świadczeń na rok akademicki 2022/2023, które należy odebrać poprzez wygenerowanie kodu wysyłanego na pocztę studencką.

 • Wydanie Zarządzeń Rektora

  JM Rektor – prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman podpisał Zarządzenia dotyczące wysokości świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023, podziału dotacji na rok 2022 oraz wyznaczenia dnia, który określa liczbę 10% studentów otrzymujących stypendium Rektora.

 • Akceptacja Projektów Zarządzeń

  Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego podpisał Zarządzenia Rektora dotyczące wysokości świadczeń na rok akademicki 2022/2023, podziału dotacji na świadczenia oraz ustalenia dnia, który będzie wyznaczał 10% studentów otrzymujących stypendium Rektora.

  Zarządzenia oczekują na weryfikację i podpis JM Rektora.

 • Zmiany w projekcie Zarządzeń

  Uczelniany Samorząd Studencki po otrzymaniu uzupełnienia wykazu dotacji przyznanej na rok kalendarzowy 2022 dokonał ponownego podziału oraz zwiększył wysokości świadczeń w projekcie Zarządzeń Rektora.

  Zwiększenie wysokości świadczeń zostało zaproponowane po przeprowadzonej symulacji wydatków przez Przewodniczącego Uczelnianego Samorządu Studenckiego będącego jednocześnie Członkiem Komisji Stypendialnej.

 • Konsultacje techniczne oraz negocjacje

  Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego uczestniczył w negocjacjach z Prorektorem ds. Studenckich, Kwestor oraz Kierownictwem Działu Obsługi Studenta w sprawie projektów Zarządzeń Rektora i technicznej możliwości wydania decyzji o przyznaniu stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg w listopadzie.

 • Konsultacje Studenckie

  Uczelniany Samorząd Studencki w dniu 13 listopada przeprowadził konsultacje studenckie z przedstawicielami Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego, Rady Starostów, Rad Instytutowych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej oraz przedstawicielami Domu Studenckiego “VICTORIA” w sprawie projektów Zarządzeń Rektora dotyczących świadczeń na rok akademicki 2022/2023.

 • Zakończenie rozpatrywania części stypendiów

  Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendium Rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, które wpłynęły do dnia 9 listopada 2022 r.

  Komisja oczekuje na wygenerowanie podpisów elektronicznych dla Przewodniczącej Komisji oraz na wydanie Zarządzeń Rektora ws. wysokości świadczeń, podziału dotacji oraz wskazania dnia, który będzie wyznaczał 10% studentów otrzymujących stypendium Rektora.

 • Otrzymanie Projektów Zarządzeń

  Uczelniany Samorząd Studencki otrzymał projekty Zarządzeń ws. wyznaczenia wysokości świadczeń, podziału dotacji oraz wyznaczenia dnia, który będzie wyznaczał 10% studentów otrzymujących stypendium Rektora.

 • Rozpoczęcie Posiedzeń Komisji Stypendialnej

  Komisja Stypendialna rozpoczęła posiedzenia, przyjmując i weryfikując wszystkie napływające wnioski. W przypadku braków lub błędów wnioski zostaną cofnięte do poprawy, ewentualnego uzupełnienia.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange