POMOC MATERIALNA

Każdy z aktywnych studentów PWSTE w Jarosławiu ma możliwość ubiegania się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w przypadku, jeżeli spełnia określone wymagania. Wszelkiego rodzaju stypendia, a także zapomogi są przyznawane na podstawie wcześniej określonych zasad.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu w roku akademickim 2018/19

Rodzaje pomocy materialnej:

  1. Stypendium socjalne,
  2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. Zapomoga.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej:
w sprawie terminów składania wniosków o stypendium socjalne, socjalne dla osób niepełnosprawnych i rektora.

Dla studentów II roku i wyżej:

Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie USOSweb.
Termin od 9 września 2019 r. do 25 października 2019 r.

Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dla studentów I roku (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie USOSweb.
Termin od 9 września 2019 r. do 25 października 2019 r.

Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 16 września 2019 r. do 31 października 2019 r.

Dla studentów I roku rozpoczynających studia od semestru letniego (po uzyskaniu dostępu do systemu USOSweb):

Elektroniczne wypełnienie wniosku za pośrednictwem formularzy dostępnych w systemie USOSweb. Termin od 10 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.
Złożenie wydrukowanego z systemu USOSweb i podpisanego przez studenta wniosku wraz z pełną dokumentacją potwierdzającą zawarte we wniosku informacje, w Centrum Obsługi Studentów. Termin Od 10 lutego 2020 r. do 25 marca 2020 r.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Centrum Obsługi Studentów.

Dokumentacja i wzory wniosków znajdują się tutaj.