PREZYDIUM UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

KONRAD BAJDAK

p.o. Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Członek Prezydium reprezentujący Uczelnię oraz Samorząd na wszelkiego rodzaju wyjazdach, wydarzeniach i spotkaniach. Odpowiada za strukturę informatyczną, graficzną oraz kulturalną Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Koordynuje pracami Komisji ds. Marketingu mającej na celu promować Samorząd, a tym samym Uczelnie poza murami kampusu. Organizator wydarzeń studenckich, a także ich koordynator.

Jeżeli masz pytanie do naszego Wiceprzewodniczącego, możesz zwrócić się bezpośrednio do niego za pomocą poczty elektronicznej.

konrad.bajdak@usspwste.pl

KLAUDIA KASZYCKA

Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Członek Prezydium, który prowadzi bezpośrednie korespondencje ze Studentami oraz dba o porządek w dokumentacjach Samorządowych.

Jeżeli masz pytanie do naszej Sekretarz, możesz zwrócić się do niej za pomocą poczty elektronicznej.

klaudia.kaszycka@usspwste.pl