PREZYDIUM UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

KRYSTIAN PUSTELAK

Przewodniczący Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Główny przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Koordynuje pracami pozostałych członków Prezydium. Pełni funkcję reprezentatywną Uczelni oraz Samorządu na wszelkiego rodzaju wyjazdach, wydarzeniach i spotkaniach.

Jeżeli masz pytanie do naszego Przewodniczącego, możesz zwrócić się bezpośrednio do niego za pomocą poczty elektronicznej.

krystian.pustelak@usspwste.pl

KONRAD BAJDAK

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Członek Prezydium, odpowiadający za strukturę informatyczną, graficzną oraz kulturalną Uczelnianego Samorządu Studenckiego. Koordynuje pracami Komisji ds. Marketingu mającej na celu promować Samorząd, a tym samym Uczelnie poza murami kampusu. Organizator wydarzeń studenckich, a także ich koordynator.

Jeżeli masz pytanie do naszego Wiceprzewodniczącego, możesz zwrócić się bezpośrednio do niego za pomocą poczty elektronicznej.

konrad.bajdak@usspwste.pl

MONIKA KRUPA

Skarbnik Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Członek Prezydium, który koordynuje finansami Samorządowymi, zarządza środkami przeznaczanymi na wydarzenia i cele związane z działaniami studenckimi.

Jeżeli masz pytanie do naszej Skarbnik, możesz zwrócić się bezpośrednio do niej za pomocą poczty elektronicznej.

monika.krupa@usspwste.pl

KLAUDIA KASZYCKA

Sekretarz Uczelnianego Samorządu Studenckiego

Członek Prezydium, który prowadzi bezpośrednie korespondencje ze Studentami oraz dba o porządek w dokumentacjach Samorządowych.

Jeżeli masz pytanie do naszej Sekretarz, możesz zwrócić się do niej za pomocą poczty elektronicznej.

klaudia.kaszycka@usspwste.pl