Przewodniczący Domu Studenckiego

Głównym zadaniem Przewodniczącego jest utrzymanie kontaktu pomiędzy Samorządem, a studentami zamieszkującymi Dom Studencki. Dodatkowo Przewodniczący Domu Studenckiego jest członkiem Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego dzięki czemu podczas posiedzeń może on wypowiadać się w imieniu pozostałych mieszkańców akademika.

Funkcję Przewodniczącego Domu Studenckiego pełni Bartosz Dzirba.