Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

  • reprezentuje środowisko studenckie przed organami Państwa Polskiego,
  • opiniuje akty prawne dotyczące Studentów,
  • inicjuje projekty i działania na rzecz środowiska studenckiego
  • współdecyduje o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży,
  • wspiera działania prostudenckie,
  • inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.
Zachęcamy do odwiedzenia: www.psrp.org.pl oraz www.facebook.com/parlamentstudentowrp