LISTA-KIERUNKÓW_ZARZĄDZANIE

Starosta Starostów

Starosta Starostów jest głównym reprezentantem ogółu Starostów na naszej Uczelni. Do zadań Starosty Starostów należy rozwiązywanie wspólnych problemów Starostów, a także poszczególnych problemów występujących w toku studiowania. Starosta Starostów jest jednocześnie członkiem Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego, dzięki czemu podczas zwoływanych zebrań może on odpowiadać w imieniu poszczególnych Starostów.

Obecnie funkcję Starosty Starostów pełni Jakub Bichajło.

E-Mail: jakub.bichajlo@usspwste.pl