Stypendia 2021/2022

Zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu

Z dniem 21 czerwca 2021 roku JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w porozumieniu z Uczelnianym Samorządem Studenckim przyjął nowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSTE w Jarosławiu. Dzięki osiągniętym kompromisie zostały wprowadzone kluczowe zmiany dotyczące funkcjonowania Komisji Stypendialnych, weryfikowania osiąganych wyników w dziedzinach naukowych, artystycznych oraz sportowych. 

W roku akademickim 2021/2022 stypendia socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi przyznaje Rektor!

Tryb przyznawania stypendiów od roku akademickiego 2021/2022 diametralnie się zmieni. Pierwszą instancją w procesie przyznawania stypendiów będzie JM Rektor, pozostawiając jednak funkcjonowanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej, w której będą zasiadać studenci na zasadach, które obowiązywały do obecnego roku akademickiego. Mając na uwadze brak obecności studentów w pierwszej instancji Uczelniany Samorząd Studencki wprowadził jasne wytyczne, które będą rzutować na poprawności przyznawania punktów za osiągnięcia w przypadku stypendium Rektora.

Kluczowymi zmianami, które zostały wprowadzone przez Samorząd są w szczególności:

  1. Umieszczenie przedstawicieli Samorządu Studenckiego w Komisji ds. Przyznawania Miejsca w Domu Studenckim.
  2. Wprowadzenie załącznika nr 22, który stanowi wzór dla Studenckich Kół Naukowych.
  3. Określanie udokumentowanego miejsca zdobytego we współzawodnictwie sportowym niezależnie od szczebla rozgrywek tj. krajowy, międzynarodowy.
  4. Osiągnięcia studentów bez określonych dat w sposób obligatoryjny nie są rozpatrywane.
  5. Ujednolicenie zapisów dotyczących zakazu zmiany treści dokumentacji w przypadku kierowania wniosku do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
  6. Wprowadzenie zapisów formalno-prawnych, które wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  7. Zmiana punktacji za osiągnięcia zdobywane przez studentów (załącznik 3a i 3b do Regulaminu świadczeń).

Pozostałe zmiany w Regulaminie miały charakter merytoryczny i nie mają wpływu na proces przyznawania stypendiów.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange