SZKOLENIA UCZELNIANEGO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Jako Samorząd zdajemy sobie sprawę jak bardzo ważnym elementem studiowania są szkolenia/warsztaty. Bez nich nasza wiedza nie byłaby tak rozległa i powszechna. Idąc ku idei podnoszenia jakości kształcenia na naszej Uczelni, Uczelniany Samorząd Studencki w myśl nowej zmiany będzie dążyć do organizacji spotkań, mających na celu podnieść umiejętności i wiedzę naszych studentów, członków Samorządu Studenckiego oraz naszych wizytujących gości.

W latach 2019/2021 Samorząd Studencki będzie dążył do organizacji m.in. szkoleń z zakresu:

– Praw i Obowiązków Studenta,

– Pozyskiwania umiejętności miękkich,

– Organizacji imprez masowych,

– Marketingu internetowego oraz promocji w social media,

Pozostałe szkolenia, które przysłużą się w znacznym stopniu do poszerzania rozwoju zawodowego wszystkich studentów będą wprowadzane stopniowo.

AKADEMICKIE BIURO KARIER

Jako Samorząd w ramach współpracy z Akademickim Biurem Karier będziemy promować udział w warsztatach organizowanych przez naszą Uczelnie. Dzięki takiej inicjatywie uczestnicy warsztatów będą mogli poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin naukowych. Dodatkowo każdy z warsztatów jest certyfikowany.