UBEZPIECZENIE NNW

Uczelniany Samorząd Studencki oferuje studentom Uczelni PWSTE w Jarosławiu możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Samorząd prowadzi zapisy od października do końca listopada każdego roku akademickiego.  

Okres trwania ubezpieczenia: 1 październik 2019 r. – 30 wrzesień 2020 r.

Suma ubezpieczenia: 22 000 złotych.

Koszt ubezpieczenia: 50 zł/os.

 

UBEZPIECZENIE NFZ

Każdy aktywny student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (rodzice którzy nie opłacają składek, student ukończył 26 rok życia). W sytuacji kiedy student ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, w której się uczy. O to, żeby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia w NFZ, występuje sam zainteresowany.

Zgłoszenia musi dokonać po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia należy kierować do Centrum Obsługi Studenta.