UBEZPIECZENIE NNW

Uczelniany Samorząd Studencki oferuje studentom Uczelni PWSTE w Jarosławiu możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Samorząd prowadzi zapisy od października do końca listopada każdego roku akademickiego.  

Okres trwania ubezpieczenia: 12 miesięcy.

Koszt ubezpieczenia: 42 zł/os.

 

UBEZPIECZENIE NFZ

Każdy aktywny student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (rodzice którzy nie opłacają składek, student ukończył 26 rok życia). W takiej sytuacji, to Uczelnia jest odpowiedzialna za wnoszenie składek za studenta, jednak dopiero na jego wniosek.

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia należy kierować do Centrum Obsługi Studenta.

Więcej informacji:
http://prawastudenta.edu.pl/290/ubezpieczenie-zdrowotne-korzystanie-z-uslug-lekarzy/