Ubezpieczenie NNW

sprawdź zakres ubezpieczenia

zakres Podstawowy ubezpieczenia

 • Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu - 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu,
 • Świadczenie progresywne - 20% sumy ubezpieczenia, wypłacane w przypadku orzeczenia uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w przedziale od 61% do 100%,
 • Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia,
 • Świadczenie z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu - suma ubezpieczenia 2000 zł, wypłacane jednorazowo
 • Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia,
 • Zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia,
 • Zasiłek z tytułu niezdolności do nauki lub pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia,
 • Świadczenie edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki - 100 zł za każde 7 dni szkolnych nieobecności w placówce oświatowej,
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - jednorazowe świadczenie w wysokości 5% należnego świadczenia z tytułu uszczerbku wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%,
 • Jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady - 200 zł.

Zakres Dodatkowy Ubezpieczenia

 • Klauzula 1 - Koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (KL) - wariant standardowy 10% SU NNW,
 • Klauzula 2 - Świadczenie Szpitalne (SS) - 40 zł za dzień, nie więcej niż 3600 zł,
 • Klauzula 7 - Zadośćuczynienie za ból doznany wskutek nieszczęśliwego wypadku (ZB) - 100 zł.

Koszt Ubezpieczenia NNW

 • Składka Ubezpieczenia NNW wynosi 50 złotych,
 • Ubezpieczenie obowiązuje 24/7,
 • Zakres ubezpieczenie trwa od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Jak się ubezpieczyć?

instrukcja

I TURA UBEZPIECZENIA

Listy ubezpieczeniowe w I turze są prowadzone przez starostów poszczególnych kierunków. Istnieje również możliwość indywidualnego wpisania się na listę, która dostępna jest w Biurze Samorządu Studenckiego.

Osoby ubezpieczone w I turze otrzymują zakres trwania ubezpieczenia od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

kolejne tury ubezpieczenia

II i kolejne tury stworzenia listy ubezpieczeniowej poza terminem wiążą się ze skróceniem czasu ubezpieczenia. Skróceniu ulega początek ubezpieczenia i pozostaje końcowa data 30 września 2020 r.

Koszt ubezpieczenia wynosi cały czas 50 złotych bez względu na turę stworzenia listy ubezpieczeniowej.

Dodatkowe zapytania dotyczące ubezpieczenia prosimy kierować pod adres mailowy – konrad.bajdak@usspwste.pl

Ubezpieczenie NFZ

sprawdź co Ci przysługuje

Każdy aktywny student ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli nie jest nim objęty z innego tytułu (rodzice którzy nie opłacają składek, student ukończył 26 rok życia). W sytuacji kiedy student ukończył 26 rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia, w której się uczy. O to, żeby uczelnia zgłosiła studenta do ubezpieczenia w NFZ, występuje sam zainteresowany.

Zgłoszenia musi dokonać po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Dotyczy to wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli także np. uczelni prywatnych, studiów zaocznych itp.

Wszelkie pytania dotyczące ubezpieczenia należy kierować do Centrum Obsługi Studenta.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.