Wybory Sekretarza Samorządu

kadencja 2023/2025

Ogłaszamy wybory na stanowisko Sekretarza Uczelnianego Samorządu Studenckiego
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 15 maja 2023 r. formą elektroniczną przez poniższy formularz zgłoszeniowy. 

Głosowanie odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. przy wykorzystaniu zdalnego systemu głosowania w platformie USOSweb – PWSTE w Jarosławiu.
Ogłoszenie wybranych kandydatów nastąpi w dniu 18 maja 2023 r. zgodnie z Uchwałą Komisji Wyborczej Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Szczegółowe zasady wyboru Sekretarza określa Regulamin Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

Oświadczenia o otrzymanym poparciu należy składać zapakowane w kopertę do dnia 15 maja 2023 r. do skrzynki podawczej w budynku Rektoratu albo Kancelarii Uczelni lub bezpośrednio do Biura Uczelnianego Samorządu Studenckiego w godzinach pracy.

Dopuszcza się dołączenie oświadczeń podpisanych elektronicznie (np. podpisem zaufanym) bez potrzeby ich składania w formie papierowej.
Prosimy pamiętać, aby dołączyć skany oświadczeń do poniższego formularza.

W przypadku pytań, uwag i skarg prosimy je kierować na adres mailowy: kontakt@usspwste.pl

Prosimy o zebranie 5 oświadczeń od studentów z poparciem kandydatury (wymagany odręczny lub elektroniczny podpis pod oświadczeniem udzielenia poparcia).
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Oryginały oświadczeń należy dostarczyć w formie papierowej najpóźniej do 12 stycznia 2023 r. do Kancelarii w budynku Rektoratu zapakowane w kopertę lub do Biura Uczelnianego Samorządu Studenckiego w godzinach jego pracy.

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange