Wysokości stypendiów

rok akademicki 2022/2023

Stypendium Socjalne

Maksymalna wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz zwiększenia stypendium socjalnego w przypadku, gdy wysokość miesięczengo dochodu na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600,00 zł w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1051,70 zł.

Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (w tym kwota zwiększenia stypendium socjalnego) i stypendium Rektora nie może być wyższa niż 38% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora, tj. 38% z 6 410,00 zł = 2 435,80 zł.

Dochód netto przypadający na 1 osobę
w rodzinie studenta (w zł)

Wysokość stypendium
(w zł)

do 500,00

1000

od 500,01 do 700,00

900

od 700,01 do 900,00

800

od 900,01 do 1051,70

700

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi 400 zł miesięcznie – przy dochodzie pomiędzy 0,00 zł – 1051,70 zł.

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego w przypadku, gdy wysokość miesięczengo dochodu na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty 600,00 zł, wynosi 400,00 zł miesięcznie.

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu sieroctwa lub półsieroctwa wynosi 400,00 zł miesięcznie.

Stypendium Rektora

Liczba punktów

Wysokość stypendium
(w zł)

10,01 pkt  – 20,00 pkt

800

20,01 pkt – 30,00 pkt

900

30,01 pkt – 50,00 pkt

1000

50,01 pkt – 60,00 pkt

1100

60,01 pkt – 70,00 pkt

1200

70,01 pkt – 80,00 pkt

1300

80,01 pkt – i więcej

1400

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności

Wysokość stypendium
(w zł)

lekki

800

umiarkowany

900

znaczny

1100

Zapomogi

Opis

Wysokość zapomogi (w zł)

Zapomoga z tytułu innego zdarzenia powodującego przejściowo trudną sytuację życiową

do 2000

Zapomoga z tytułu ciężkiej choroby studenta, śmierci lub ciężkiej choroby członków najbliższej rodziny studenta

do 3000

Dołącz do Nas!

Podobają Ci się nasze działania i chcesz się stać ich częścią? Złóż swoją aplikację na członka wspierającego, a następnie oczekuj na wyniki przyjęcia.

Masz pytania?

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach? Możesz napisać do nas wiadomość z nurtującym Cię zapytaniem, a my postaramy się odpowiedzieć w jak najszybszym czasie.

Uczelniany Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu CKA – ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław

+48 660 509 483

kontakt@usspwste.pl

Skip to content Secured By miniOrange