XXXIV FORUM PUZ W PRZEMYŚLU

W dniach 24-27 października 2019 roku przedstawiciele naszego Uczelnianego Samorządu Studenckiego mieli przyjemność uczestniczyć w XXXIV Forum Państwowych Uczelni Zawodowych PSRP, które odbyło się tym razem w Przemyślu. Dzięki zaproszeniu, które otrzymaliśmy od Samorządu Studentów PWSW mieliśmy możliwość kolejny raz uczestniczyć w świetnie zorganizowanych szkoleniach, debatach i głosowaniach w wyborach nowych przedstawicieli Prezydium FUZ.

W ramach inicjatywy integracji poznaliśmy nowych przedstawicieli poszczególnych Samorządów, a także wypracowaliśmy nową pozycję postrzegania naszego Samorządu wśród innych delegatów PWSZ.

Jesteśmy dumni z faktu, że Forum odbyło się znów na Podkarpaciu. Nie tak dawno, bo w 2017 r. nasz Samorząd miał przyjemność zorganizować jubileuszowe XXX Forum PWSZ. Oznacza to, że Podkarpacie wypracowuje silną pozycję w ramach inicjatywy FUZ.

Podczas obrad XXXIV Forum został wyłoniony organizator kolejnego, XXXV Forum PUZ. Nasi Samorządowcy będą mieli zatem możliwość odwiedzenia Piły, gdyż organizatorem został Samorząd Studencki PUSS w Pile. Jednocześnie gratulujemy inicjatywy organizacji kolejnego zjazdu delegatów z całej Polski.

Dodatkowym atutem uczestnictwa naszego Samorządu w wyjeździe była możliwość omówienia nowych inicjatyw działania FUZ na Podkarpaciu. Jako Samorząd PWSTE wypracowaliśmy nowe stanowisko w kwestii szkoleniowej naszych kolegów i koleżanek z innych PWSZ w naszym regionie. 

Liczymy, że dzięki wspólnej współpracy pomiędzy naszym Samorządem, a Prezydium FUZ osiągniemy co raz lepsze efekty jakości kształcenia, promocji oraz pozyskiwania nowych studentów dla naszych Uczelni.

Skip to content Secured By miniOrange